POLITICA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PRIN INTERMEDIUL WEBSITE-ULUI CLASSIN

Aplicabilă începând cu 26 septembrie 2019

Noi suntem CLASSIN HOME DESIGN S.R.L. („ClassIN”) o societate cu răspundere limitată, având sediul în România, București, Sectorul 4, Bulevardul Metalurgiei nr. 132, Clădirea Administrativa, Parter, camera 4, înregistrată în Registrul comerțului sub nr. J40/9010/2007, cod unic de înregistrare 21705519.

Atunci când vizitați și utilizați funcționalitățile website-ul nostru, prelucrăm o serie de date personale care vă privesc, așa cum vom descrie în continuare. Vă rugăm să citiți cu atenție această politică pentru a afla mai multe informații despre modul în care vă prelucrăm datele personale și ce drepturi aveți.

1. CUM COLECTĂM DATELE PERSONALE

Datele personale prelucrate prin website-ul nostru sunt colectate:

 • direct de la dvs. (când vă abonați la newsletter sau ale comunicări, când ne contactați prin intermediul formularelor sau datelor de contact pe care le punem la dispoziție);
 • observate de noi atunci când navigați pe site-ul nostru web (cookie-uri, IP, navigare site web, etc.).

1.1. Date furnizate de dumneavoastră în mod direct

A. Atunci când vă abonați la newsletter

Pentru a primi informații despre produsele și serviciile noastre, prin abonarea la newsletter, ne furnizați adresa dvs. de e-mail (obligatorie), respectiv numele și prenumele dvs. (opționale). 

Prelucrăm aceste date personale în temeiul consimțământului dvs., pentru a vă trimite comunicări comerciale despre ClassIN. Vă puteți retrage consimțământul oricând, contactându-ne prin mijloacele indicate mai jos sau folosind butonul de dezabonare din fiecare mesaje pe care îl primiți de la noi.

Vom stoca aceste date până când vă retrageți consimțământul sau cel mult 3 ani de la data ultimei comunicări.

B. Atunci când ne contactați

Ne puteți contacta prin intermediul detaliilor puse la dispoziție pe website (prin e-mail, telefonic). Vom prelucra datele dvs. de contact, precum și alte informații pe care alegeți să ni le transmiteți.

Prelucrăm acest date personale în baza interesului nostru legitim, pentru a răspunde la întrebările și solicitările dvs. Vom reține aceste date pentru o perioada maximă de 3 ani de la ultima interacțiune cu dvs. sau pana la solicitarea dvs. de ștergere a acestora.

C. Atunci când folosiți fereastra de live chat pentru a ne contacta

Website-ul nostru a integrat funcționalitatea de live chat, care vă permite să schimbați mesaje cu noi direct în website. În acest scop, vom avea acces la adresa dvs. de e-mail, precum și la alte informații pe care alegeți să ni le furnizați.

Prelucrăm aceste date în temeiul interesului legitim de a discuta cu dvs. și de a vă răspunde întrebărilor și solicitărilor. Vom reține aceste date pentru o perioada maximă de 3 ani de la ultima interacțiune cu dvs. sau pana la solicitarea dvs. de ștergere a acestora.

Pentru a implementa funcționalitatea de live chat, folosim un furnizor extern: Intercom - care ar putea avea acces la aceste date în scopul prestării serviciilor către noi.

1.2. Date observate în urma navigării pe website

Site-ul nostru web colectează anumite informații în mod automat și le stochează în fișiere log. Informațiile pot include adresele protocolului de internet (IP), regiunea sau locația generală unde computerul sau dispozitivul dumneavoastră accesează internetul, tipul browser-ului, sistemul de operare și alte informații de utilizare privind utilizarea site-ului web, inclusiv un istoric al paginilor pe care le vizualizați. Utilizăm aceste informații pentru a ne ajuta să concepem site-ul nostru astfel încât să corespundă cât mai bine nevoilor utilizatorilor noștri.

De asemenea, putem utiliza adresa dumneavoastră IP pentru a ne ajuta să diagnosticăm problemele pe care le avem cu serverul nostru și pentru a administra website-ul nostru, pentru a analiza tendințe, a urmări fluctuațiile vizitatorilor și a aduna informații demografice generale care să ne ajute să identificăm preferințele vizitatorilor. Aceste date sunt păstrate pentru o durată de 3 ani.

Site-ul nostru web utilizează, de asemenea, cookie-uri  și tehnologii similare, despre care puteți citi pe larg în politica noastră privind cookie-urile.

2. CUI DEZVĂLUIM DATELE PERSONALE

Vom divulga datele dumneavoastră cu caracter personal doar în scopurile și către persoanele descrise mai jos. Vom lua măsurile adecvate pentru a asigura faptul că datele dvs. sunt prelucrate, securizate și transferate conform legii aplicabile.

2.1. Transferul datelor către entități afiliate ClassIN

Datele personale pot fi dezvăluite către oricare societate care este afiliată ClassIN, în cazul în care considerăm că este în interesul nostru legitim să acționăm astfel în scopuri administrative interne (de ex. stocarea datelor, CRM), pentru verificarea și monitorizarea proceselor noastre interne. Accesul la informații este limitat la personalul care are nevoie să cunoască informațiile cu caracter personal.

2.2. Dezvăluirea datelor către alți terți

Vom mai putea dezvălui datele dvs. personale unor terți în următoarele situații:

(a) societăților care ne furnizează produse și servicii (persoane împuternicite), cum ar fi:

i) agenții media, precum cele care organizează campanii promoționale și cele care administrează website-ul nostru;

ii) servicii website: analitice, publicitare;

iii) agenții de infrastructură (alte părți care administrează newsletter-ul prin email, alte tipuri de marketing, suportul oferit clienților sau activitățile de vânzări în numele nostru);

iv) furnizorii de sisteme de tehnologia informației și suport, inclusiv arhivarea emailurilor, furnizorii de telecomunicații, serviciile de back-up și recuperare în caz de dezastru și securitate cibernetică.

(b) societăți implicate în operarea website-ului, atunci când nu ne furnizează un serviciu;

(c) alte părți cum ar fi autorități și instituții publice, contabili, auditori, avocați și alți consultanți profesioniști externi, atunci când activitatea lor impune cunoașterea acestora sau atunci când legea ne impune să le divulgăm.

De asemenea, putem divulga informațiile dumneavoastră cu caracter personal către terțe părți:

(a) în cazul în care ne solicitați sau ne dați acordul în acest sens;

(b) persoanelor care pot demonstra că dețin autoritatea legală de a acționa în numele dvs.;

(c) în cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială (ex: în cazul în care ClassIN, sau o parte substanțială din bunurile sale, este achiziționată de un terț, situație în care datele personale deținute de ClassIN vor constitui unui dintre activele transferate);

(d) în cazul în care avem obligația de a dezvălui datele dvs. personale pentru a respecta o obligație legală sau o solicitare din partea autorităților.

Terții cu care alegem să împărtășim informațiile dumneavoastră cu caracter personal conform celor de mai sus sunt limitați (prin lege și contractual) în capacitatea lor de a utiliza datele personale strict pentru scopurile specifice identificate de noi. Ne vom asigura întotdeauna că oricare terți cu care alegem să împărtășim datele personale sunt supuși obligațiilor privind protecția datelor. Cu toate acestea, pentru evitarea dubiului, acest lucru nu poate fi aplicabil atunci când divulgarea nu este decizia noastră (de exemplu, dacă trebuie să furnizăm datele personale ca urmare a unei solicitări obligatorii din partea unei autorități publice).

3. TRANSFERURI DE DATE ÎN AFARA SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN (see)

Datele personale pot fi prelucrate de furnizori care activează în afara SEE. Atunci când furnizăm orice informații unor asemenea persoane, vom lua măsurile adecvate pentru a asigura faptul că destinatarul protejează informațiile dumneavoastră cu caracter personal în mod adecvat în conformitate cu această politică. Aceste măsuri includ:

 • în cazul prestatorilor de servicii cu sediul în SUA, încheierea acordurilor contractuale standard aprobate de Comisia Europeană cu aceștia, sau asigurarea aderării acestora la Scutul de Confidențialitate UE-SUA (a se vedea https://www.privacyshield.gov/welcome), sau
 • în cazul prestatorilor de servicii cu sediul în alte țări în afara SEE, încheierea acordurilor contractuale standard aprobate de Comisia Europeană cu aceștia.

4. DREPTURILE DVS.

În calitate de persoană vizată, potrivit legii, aveți anumite drepturi cu privire la modul în care vă prelucrăm datele. Vom respecta drepturile dumneavoastră individuale și vom aborda motivele dumneavoastră de îngrijorare în mod adecvat.

(a) Dreptul de retragere a consimțământului: Atunci când v-ați exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți retrage consimțământul în orice moment.

(b) Dreptul la rectificare: Puteți beneficia din partea noastră de o rectificare a datelor cu caracter personal care vă vizează, dacă acestea sunt incorecte sau incomplete.

(c) Restricționare: Puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale Acest drept este aplicabil dacă:

   • contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea,
   • prelucrarea este nelegală dacă solicitați restricționarea prelucrării în locul ștergerii datelor dumneavoastră personale,
   • nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale, sau 
   • aveți obiecții legate de prelucrare în timp ce noi verificăm dacă motivele noastre întemeiate prevalează.

(d) Dreptul la acces: Puteți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, durata prelucrării și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul. Vă vom furniza o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal la cerere. Dacă solicitați alte copii ale datelor dumneavoastră cu caracter personal, atunci vă putem percepe un onorariu rezonabil bazat pe costurile administrative.

(d) Dreptul la ștergerea datelor: Aveți dreptul de a ne solicita să vă ștergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în privința dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei solicitări dacă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, exceptând datele care sunt necesare:

   • pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare;
   • pentru conformarea cu o obligație legală care ne angajează;
   • pentru atingerea scopurilor în interes public, în scopuri științifice sau istorice sau în scopuri statistice; sau
   • pentru formularea, exercitarea sau apărarea unor acțiuni în justiție.

(e) Dreptul la obiecție: Puteți obiecta, în orice moment, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal din cauza situației dumneavoastră specifice, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dumneavoastră, ci pe interesele noastre legitime sau cele ale unui terț. În acest caz, nu vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, decât dacă putem demonstra temeiurile legitime care ne obligă și un interes care prevalează pentru prelucrare sau pentru formularea, exercitarea sau apărarea unor acțiuni în justiție. Dacă obiectați cu privire la prelucrare, vă rugăm să indicați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse, în caz contrar acestea urmând a fi doar limitate.

Puteți obiecta întotdeauna cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru marketing-ul direct care s-a bazat pe interesul nostru legitim, indiferent de oricare motiv. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră, vă puteți retrage consimțământul.

(f) Dreptul de a formula o plângere: În cazul în care aveți o nemulțumire, vă rugăm să ne anunțați mai întâi pe noi, pentru a încerca să remediem situația. Dacă nu reușim, vă puteți adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, prin procedura descrisă pe website-ul lor acest link

De remarcat:

 • Perioada de timp: Vom încerca să soluționăm cererea dumneavoastră în termen de o lună de zile, termen care poate fi prelungit din motive specifice legate de un anumit drept legal sau de complexitatea cererii dumneavoastră. În toate cazurile, dacă acest termen este prelungit, vă vom informa cu privire la durata prelungirii și motivele care au condus la aceasta.
 • Lipsa identificării: În unele cazuri, este posibil să nu vă putem căuta datele cu caracter personal din cauza elementelor de identificare pe care le-ați indicat în cererea dumneavoastră. În asemenea cazuri, în care nu vă putem identifica drept persoana vizată, nu ne putem conforma solicitării dumneavoastră de a vă exercita drepturile legale descrise în prezenta secțiune, decât dacă ne furnizați informații suplimentare care să permită identificarea dumneavoastră. Vă vom informa și vă vom oferi posibilitatea de a furniza asemenea detalii suplimentare.
 • Exercitarea drepturilor: Pentru a exercita drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați în scris (inclusiv electronic) la detaliile de contact furnizate în secțiunea de mai jos. 

5. INFORMAȚII DE CONTACT

Vă rugăm să adresați întrebările și cererile dumneavoastră despre protecția datelor personale la următoarele detalii de contact: contact@classin.ro.

6. MODIFICĂRI ALE ACESTEI POLITICI

Această politică poate fi modificată ori de câte ori considerăm necesar, urmând să fie adusă la cunoștință prin postarea pe website-ul nostru.