Proiectare structurala

Serviciile ClassIN asigură dezvoltarea structurilor care rezistă în timp.
Proiectarea structurală include trei faze: planificare, proiectare și construcție. Astfel, sunt evitate, pe cât posibil, cheltuielile neprevăzute, iar timpul necesar finalizării proiectului este estimat corect.

Echipa noastră are expertiza necesară pentru a realiza proiectarea conceptuală și de detaliu a structurilor, ținând cont de cele mai noi standarde din industrie.