REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Utilizare card de fidelitate si vouchere promotionale in campania de vanzare a apartamentelor NUSCO si MTM Residence”
Martie – Decembrie 2023
Articolul: 1 Organizatorul campaniei
Art. 1.1. Campania „Utilizare card de fidelitate si vouchere promotionale in campania de vanzare a apartamentelor NUSCO si MTM Residence” numita in cele ce urmeaza si “Campania”, este organizata de S.C. CLASSIN HOME DESIGN S.R.L., cu sediul social in Bd. Metalurgiei nr.132, Cladirea administrativa, cam.4, persoana juridica romana, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9010/2007, cod fiscal RO 21705519, telefon: 0720.333.542. In continuare S.C. CLASSIN HOME DESIGN S.R.L., va fi denumit “Organizator”.
Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei promotionale, conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finala si obligatorie pentru orice participant la campanie („Participant”). Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania.
Art. 1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricand oricare din conditiile stabilite in prezentul Regulament in perioada desfasurarii Campaniei, dar nu inainte de a anunta publicul depre aceste modificari. Modificarile vor intra in vigoare imediat dupa publicarea acestora pe site-ul oficial al Organizatorului, la adresa www.classin.ro. Prezentul regulament poate fi consultat pe site-ul www.classin.ro, in sectiunea speciala.
Articolul 2: Denumire, Durata & Locul desfasurarii
Art. 2.1. Campania desfasurata poarta denumirea Utilizare card de fidelitate si vouchere promotionale in campania de vanzare a apartamentelor NUSCO si MTM Residence”
Art. 2.2. Campania promotionala se desfasoara in reteaua magazinelor din portofoliul CLASSIN HOME DESIGN S.R.L , in perioada martie - decembrie 2023, in limita stocului disponibil si a datelor de valabilitate inscrise pe fiecare voucher. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada si sistemul de functionare al Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, conform prevederilor din Sectiunea 1.3 de mai sus.
Articolul 3: Mecanism si acordare
Art. 3.1 Campania promotionala consta in acordarea de carduri de fidelitate clientilor ce achizitioneaza apartamente in residentialul NUSCO CITY sau MTM RESIDENCE. In baza acestor carduri de fidelitate, clientii primesc un voucher valoric si beneficiaza de 500 euro cadou la prima achizitie de mobilier din reteaua de magazine a Organizatorului.
Art. 3.2 Pentru ca un participant sa poata beneficia de voucherul cadou transmis in baza cardului de fidelitate, acesta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
  • 1) Sa achizitioneze un apartament in cadrul NUSCO CITY sau MTM RESIDENCE
  • 2) Sa se inregistreze in platforma Organizatorului prin deschiderea QR CODULUI prezent pe fiecare card de fidelitate
  • 3) Sa isi programeze o vizita intr-unul din magazinele aflate in reteaua Organizatorului (Natuzzi Italia, Natuzzi Editions sau ClassIN Rezidential)
  • 4) Sa faca o prima achizitie de mobilier din magazinele aflate in reteaua Organizatorului (Natuzzi Italia, Natuzzi Editions, ClassIN Rezidential)
Art. 3.3 Voucherele Cadou pot fi utilizate doar ca si instrument de plata strict in cazul unei achizitii de mobilier din cadrul magazinelor din reteaua Organizatorului.
Art. 3.4 Voucherele Cadou nu pot fi preschimbate in valoarea lor in bani si nu sunt transmisibile, acestea putand fi folosite doar in baza unui act de identitate pentru a recunoaste persoana inregistrata in platforma organizatorului.
Art. 3.5 Voucherul Cadou nu se poate cumula cu alt voucher cadou in carul unui singure achizitii si nu se cumuleaza cu alte promotii existente.
Art. 3.6 Cumparatorul va preda la finalul achizitiei voucherul catre reprezentantul de vanzari. Voucherul este valabil o singura utilizare.
Articolul 4: Dreptul de participare si conditiile de participare
Art. 4.1.De aceasta Campanie beneficiaza toate persoanele fizice si persoanele juridice in perioada de desfasurarea a Campaniei prevazuta la Art. 2.2. din prezentul Regulament, care indeplinesc conditiile de participare stabilite prin mecanismul campaniei.
Art. 4.2.Conform legislatiei romane, in relatiile cu persoanele juridice care participa la Campanie, nu vor fi aplicabile prevederile legislatiei romane privind protectia consumatorilor, persoanele juridice neputand fi incadrate in sfera notiunii de consumator, astfel cum aceasta este definita de legislatia relevanta.
Art. 4.3.Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.
Articolul 5: Modul de desfasurare a Campaniei
Art.5.1. Campania consta in acordarea de vouchere cadou in baza cardului de fidelitate acortdat clientilor ce achizitioneaza un apartament in cadrul NUSCO CITY sau MTM RESIDENCE , in limita stocului disponibil si cu respectarea mecanismului de acordare
Art.5.2. Politica de returnare a produselor achizitionate in baza Voucherelor Cadou este similara cu cea a produselor achizitionate in mod normal si este stabilita de catre Organizatorul Campaniei si semnalizata in magazin.
Articolul 6: Taxe si impozite
Art.6.1. Prezenta campanie se desfasoara in scop de promovare, in vederea stimularii vanzarilor; tratamentul fiscal aplicabil fiind cel reglementat de Legea 227/2015 privind Codul fiscal.
Articolul 7: Frauda.
Art. 7.1. In cazul in care Organizatorul sesizeaza tentative de frauda, acesta poate refuza utilizareaVoucherului Cadou prezentat si are dreptul de a exclude definitiv clientul de la aceasta Campanie si orice alta campanie promotionala desfasurata de Organizator.
Articolul 8: Forta majora. Caz fortuit
Art.8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil. Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevazut si nici impiedicat de catre Organizator.
Art.8.2. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si desfasurarea / continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform Art. 1351 Codul Civil, Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit, este obligat sa comunice Participantilor la Campanie evenimentul de forta majora sau cazul fortuit in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia acestuia.
Articolul 9: Litigii
Art.9.1. Eventuale neintelegeri aparute intre Organizator si Participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti competente.
Art. 9.2 Prin participarea la Campanie, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor.
Articolul 10: Intreruperea sau prelungirea Campaniei
Art. 10.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe Campania oricand pe parcursul desfasurarii acesteia sau de a o prelungi peste termenul de desfasurare anuntat initial, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloacele de comunicare corespunzatoare (afisare pe site).
Articolul 11: Regulamentul Campaniei
Art.11.1. Regulamentul Campaniei promotioanale este afisat si disponibil gratuit spre consultare pe site-ul oficial al Organizatorului la adresa www.classin.ro pe toata perioada desfasurarii campaniei.
Art.11.2. Simpla participare la aceasta Campanie echivaleaza cu / implica cunoasterea si acceptarea integrala si neconditionata de catre orice Participant a prevederilor si aplicarii prezentului Regulament in ceea ce priveste Campania.
S.C. CLASSIN HOME DESIGN S.R.L.
prin: VOICHITA DOGARU
Administrator
Te așteptam în showroom-urile noastre! Vezi locatiile exacte!